Sviečky

Všetko vzniká zo svetla. Oheň je nositeľ silnej, tvorivej a transformačnej energie. Mandala na sviečke a vibrácia ohňa vytvoria spojenie s nami, pretože je všetko vzájomne prepojené. Nie sme obyčajné sviečky, ktoré prinášajú len okrasu a príjemnú náladu. Vznikli sme preto, aby sme spolupracovali s tvojím rozhodnutím urobiť zmenu vedomia, ktorá naštartuje uvoľňovanie hlbokých, emocionálnych a mentálnych zranení, ktoré sme sa ich snažili ukryť alebo zabudnúť na nej. Vidieť ich, uvedomovať si ich, znamená prepustiť ich zo života.
Energetické
Energetické sviečky sú kolekciou konkrétnych energií a zámerov. Nositeľom a žiaričom týchto energií je namaľovaná mandala na tele sviečky. Komunikujeme s vami, čistíme priestor, podporujeme energiu a zámer do sviečky vnesený.
Osobné
Základom tvorby osobných sviečok je intuitívne prepojenie a následne rozbor dátumu narodenia. Každý z nás sa narodil s piatimi živlami, ktoré sú zastúpené v dátume narodenia. Každému živlu je priradená farba a tvar. Zbytok je na intuícii a prepojeniu, farby a tvary sa navzájom harmonicky poskladajú a vytvoria v znak na sviečke.
Archanjelske
Archanjelske sviečky zastupujú energie archanjelov.

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram