Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Ing. Eva Čekovská -PRIYA, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

2. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Ing. Eva Čekovská - PRIYA je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Ing. Eva Čekovská - PRIYA, Ústecko-Orlická 2346/20, 05801 Poprad

4. Reklamácia služby alebo online produktu

Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Predávajúci zodpovedá za doručenie služby. V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie. Reklamáciu kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na info@priya.sk. Kupujúci priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamácie predávajúci informuje kupujúceho písomne e-mailom na adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke.

5. Reklamačný protokol (tu)

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram