O mne

Nie je dôležité, čo som prežila. Dôležité je, čo môžem odovzdať, čo môžem ponúknúť, ako môžem byť užitočná, ako môžem do života prispieť. Život prináša príležitosti. Život je príležitosť. Život je príležitosť konať dobro. Život je príležitosť byť láskavý. Život je príležitosť prejavovať rešpekt a úctu. Život je príležitosť dôverovať mu. Každý pád obsahuje možnosť vzostupu. Každý životný okamih je príležitosť voľby výberu rozhodnutia, ktorým smerom ísť, ako jednotlivé situácie uchopiť a uvidieť odkaz, ktorý priniesli.
Mala som všetko...
Môj životný príbeh sa podobá na desiatky, stovky aj tisícky ostatných príbehov. Štandardná štruktúra, detstvo, škola, rodina, práca…Bola som spokojná ako sa život uberal. Malé kolízie boli prirodzenou súčasťou. Veď po každej búrke vyjde Slnko. Ale komfort a pohodlie, zo dňa na deň, prinášali viac a viac stagnácie. Život sa stará sám o seba, a niekedy nás "zatlačí" do kúta, bez možnosti úniku. Potom zasiahla klinická smrť. Uvedomila som si hodnotu času a cenu života, ktorý sa nesmie premrhať. Táto skúsenosť a vytriezvenie, že hmotná realita nie je cieľom života, otvorilo novú kapitolu.
...volanie a začiatky...
Interiérový dizajnér je neustále vťahovaný do tvorby. Bavilo ma ladiť, skládať, vytvárať, navrhovať a v podstate sa dospelácky hrať s farbami, tvarmi a materiálmi. Voňavý interiér a spokojný zákazník boli odmenou a inšpiráciu pokračovať v zlepšovaní práce. Tejto profesia vďačím za to, že mi ukázala spojenie a vzájomné pôsobenie obydlia a obyvateľa. A tak nastala zmena v spôsobe navrhovania interiéru. Intenzívne som zoznamovala so súvislosťami, zákonitosťami, s vplyvmi energií a planét, ich odkazy a návody. Úplne ma to pohltilo. Cesta komerčnej tvorby sa uzatvorila.
...naučila som sa počúvať vás...
Vonkajšie prostredie je vyjadrením mentálneho a emocionálneho rozpoloženia, konceptu o živote a poznaniu, interakcii k Bohu, sebe a ostatným. Je odrazom vnútorného prostredia. Logika bola jasná. Zdraví ľudia, zdravý priestor. Tok života konal. Menej interiérov, viac terapií. Ono to išlo samé. Mnoho otázok, riešení, techník, mnoho neznámeho, mnoho triedenia, intenzívnejšie štúdium a stíšenie sa. Stala som sa otvoreným kanálom na odpovede pre vás, aj pre mňa zároveň. Naučila som sa počúvať vás. Pochopila som, že je to váš čas a priestor v mojich ušiach.
...India...
Je každodenné, neutíchajúce volanie. Vedela som, že ma čaká neokladný zlom a raketový posun, za ktorý "zaplatím". Vzdať sa komfortu, starého rozmýšľania a vstupu do neznáma, kde nie je žiadna istota. To sú procesy a púte v Indii. Procesy boli ťažké, tisíckrát som sa chcela vzdať a odísť, ale dôvera a vytrvalé hľadanie, ma nepustilo. Indov neoklamete. Vidia a vnímajú srdcom, pozrú do očí a majú jasno, hlavne putujúci mnísi. Totálne čisté bytosti. Keď mi dovolili vstúpiť do ich priestoru, prijali ma a odovzdali mi odkaz, nastala hlboká pokora a zodpovednosť odovzdávať učenie ďalej. Vykričať Ho do celého sveta, tu a teraz. A ja som JU prijala.
...učiteľ a mentor nohami na Zemi.
Naučila som sa, že každá bytosť, má svoje miesto na planéte Zem, v Stvorení. Naučila som sa rešpektovať a ctiť si život všetkých živých bytostí, aj svoj. Vnímam ho ako prenajatý priestor, o ktorý je potrebné s láskavosťou a úctou sa starať, pretože jedného dňa prenájom skončí a ja ho vrátim. Uvedomila som si mystiku a dôležitosť okamihu odchodu duše z tela, a to je skutočný návod na plnohodnotný život. Ak poznám mystiku okamihu smrti, spoznám mystiku každého okamihu života. To sa stalo náplňou mentoringu a programov. Učím a učím sa.

Spätná väzba od klientov je mojou motiváciou

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram