Jednosmerný lístok domov

Sme pripravení na najdôležitejší okamih nášho života?

Vieme, čo je najdôležitejší okamih nášho života?

* * * * *

Poznať hĺbku, tajomstvo a mystérium tohto okamihu,

znamená rozumieť tajomstvu života.

Program je návodom, ako na sebe neustále pracovať. Poznanie konkrétnych krokov nás v tom povedie. Životné situácie sa nám opätovne vracajú, ale rýchle riešenia už nepomáhajú.

Ale prečo?

Robíme činnosti na zveľaďovanie materiálneho sveta, ktorý sa neustále mení a je pominuteľný. Nepoznáme zákony stvorenia, a tak sa prepadávame hlbšie do následkov vlastných činov.

Aké je riešenie?

Môžeme ČAKAŤ na situácie, ktoré prinesú lekcie vo forme ochorenia, rozpadnutých vzťahov, konfliktov, atď...Alebo, ak vieme ako, môžeme systematicky a vedome očisťovať slepé miesta.

Program je zostavený na základe svätých textov a opiera sa o konkrétne verše a inštrukcie. Pracovné listy sú zostavené z tém, ktoré prežívame každý deň, ale neuvedomujeme si ich karmické následky, ktoré je potrebné odčiniť alebo vyčistiť.

* * * * *

Šrímad Bhágavatam 11.28.15 

śoka-harṣa-bhaya-krodha-
lobha-moha-spṛhādayaḥ
ahaṅkārasya dṛśyante
janma-mṛtyuś ca nātmanaḥ

Preklad

Nárek, nadšenie, strach, hnev, chamtivosť, zmätok a túžby, ako aj zrodenie a smrť, sú skúsenosti falošného ega a nie čistej duše.

Význam

Falošné ego je iluzórne stotožnenie čistej duše s jemnohmotnou mysľou a hrubohmotným telom. Výsledkom tejto iluzórnej identifikácie je, že podmienená duša pociťuje nárek nad vecami, ktoré stratila, radosť zo získaných vecí, strach z neblahých vecí, hnev zo zmarenia svojich túžob a žiadostivosť po zmyslovom pôžitku. A tak, zmätená takýmito falošnými príťažlivosťami a odpormi, musí podmienená duša prijať ďalšie hmotné telá, čo znamená, že sa musí opakovane rodiť a umierať. Ten, kto je sebarealizovaný, vie, že všetky takéto svetské emócie nemajú nič spoločné s čistou dušou, ktorej prirodzený sklon je venovať sa láskyplnej službe Pánovi.

* * * * *

Bhagavad Gíta 15.8

śarīraṁ yad avāpnoti
yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ
gṛhītvaitāni saṁyāti
vāyur gandhān ivāśayāt

Preklad

Živá bytosť v hmotnom svete prenáša svoje rôzne predstavy o živote z jedného tela do druhého, tak ako vzduch nesie vône. Tak vezme jeden druh tela a znova ho opustí, aby si vzal ďalšie.

Význam

Živá bytosť je tu opísaná ako īśvara, vládca svojho vlastného tela. Ak sa mu páči, môže zmeniť telo do vyššieho ročníka a ak sa mu páči, môže prejsť do nižšej triedy. Minútová nezávislosť je tam. Zmena, ktorou prechádza jeho telo, závisí od neho. V čase smrti ho vedomie, ktoré vytvoril, prenesie do ďalšieho typu tela. Ak spravil svoje vedomie ako mačka alebo pes, určite sa zmení na telo mačky alebo psa. A ak upriamil svoje vedomie na božské vlastnosti, zmení sa do podoby poloboha. A ak je vo vedomí Kṛṣṇu, bude prenesený na Kṛṣṇaloku v duchovnom svete a bude sa stýkať s Kṛṣṇom. Je to falošné tvrdenie, že po zničení tohto tela je všetko hotové. Individuálna duša sa sťahuje z jedného tela do druhého a jej súčasné telo a súčasné činnosti sú pozadím jej ďalšieho tela. Človek dostane iné telo podľa karmy a musí toto telo v pravý čas opustiť. Tu sa uvádza, že jemnohmotné telo, ktoré nesie koncepciu ďalšieho tela, rozvíja ďalšie telo v ďalšom živote. Tento proces transmigrácie z jedného tela do druhého a zápasenia v tele sa nazýva karṣati alebo boj o existenciu.

* * * * *

PREDSTAVENIE PROGRAMU V AUDIONAHRÁVKE:

Súčasťou sú aj tieto programy:

Život s úprimnou hravosťou

Medové týždne - Honeymoon

* * * * *

Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
Častokrát, keď sa obzrieme späť, radi by sme veľa vecí, reakcií a rozhodnutí urobili inak, predstavujeme si život plynúci iným spôsobom a smerom. Každý deň nám dáva túto možnosť. Všetci máme veľa teoretických vedomostí, hovoríme si: „Hm teoreticky to ovládam, ale prakticky...hm.“
A ja vám hovorím:
Vitajte v praxi

Ďalšie programy

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram