Jednosmerný lístok domov

Sme pripravení na najdôležitejší okamih nášho života?

Vieme, čo je najdôležitejší okamih nášho života?

* * * * *

Poznať hĺbku, tajomstvo a mystérium tohto okamihu,

znamená rozumieť tajomstvu života.

Program je návodom, ako na sebe neustále pracovať. Poznanie konkrétnych krokov nás v tom povedie. Životné situácie sa nám opätovne vracajú, ale rýchle riešenia už nepomáhajú.

Ale prečo?

Robíme činnosti na zveľaďovanie materiálneho sveta, ktorý sa neustále mení a je pominuteľný. Nepoznáme zákony stvorenia, a tak sa prepadávame hlbšie do následkov vlastných činov.

Aké je riešenie?

Môžeme ČAKAŤ na situácie, ktoré prinesú lekcie vo forme ochorenia, rozpadnutých vzťahov, konfliktov, atď...Alebo, ak vieme ako, môžeme systematicky a vedome očisťovať slepé miesta.

Program je zostavený na základe svätých textov a opiera sa o konkrétne verše a inštrukcie. Pracovné listy sú zostavené z tém, ktoré prežívame každý deň, ale neuvedomujeme si ich karmické následky, ktoré je potrebné odčiniť alebo vyčistiť.

* * * * *

PREDSTAVENIE PROGRAMU V AUDIONAHRÁVKE:

Súčasťou sú aj tieto programy:

Život s úprimnou hravosťou

Ako na domnienky

Medové týždne - Honeymoon

* * * * *

Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
Častokrát, keď sa obzrieme späť, radi by sme veľa vecí, reakcií a rozhodnutí urobili inak, predstavujeme si život plynúci iným spôsobom a smerom. Každý deň nám dáva túto možnosť. Všetci máme veľa teoretických vedomostí, hovoríme si: „Hm teoreticky to ovládam, ale prakticky...hm.“
A ja vám hovorím:
Vitajte v praxi

Ďalšie programy

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram