Návod na život existuje !

Ani mesto Rím nepostavili za deň! A neboli na to sami! A ani vy nie ste!

Využite možnosť 20 minútovej konzultácie zadarmo.

* * * * * * * * * * *

Tento program

*Je určený pre tých, ktorí si prajú pochopiť a poznať seba. Práca na sebe, je ako jazda na bicykli, neustále šľapanie. Ak prestaneme, zotrvačnosť chvíľu funguje, ale potom nastane pád.

*Je určený pre tých, ktorí majú odvahu zbúrať pôvodné nastavenia o sebe, stratiť akékoľvek predstavy o sebe, zmeniť svoje správanie, zlozvyky, a hlavne premýšľanie .

*Je určený pre tých, ktorí sa rozhodli ukončiť "hru na zmenu" a začať "žiť" zmenu. Zmena postoja je veľmi bolestivá, pretože to znamená "zabiť" seba a znovu sa narodiť.

*Je určený pre tých, ktorí už nechcú len sporadicky "niečo" cez víkend absolvovať, sem-tam ísť na terapiu rôzneho typu, s krátkodobým alebo vytrácajúcim sa progresom.

*Je určený pre tých, ktorí už nechcú strácať drahocenný čas. Chcú vedieť a poznať, čo treba robiť, aby neupadli do zmätku a opakujúcich sa problémov.

* * * * * * * * * * *

Pravidelnosť je veľmi nápomocná a kľúčová v napredovaní vnútorného prerodu. Krok po kroku pretvárame stav vedomia, vnímania, chápania a zaujímania postoja.

Aj keby sme veľmi chceli, zmena postoja a psychickej konštitúcie, nie je instatntný proces zázračnej premeny.

Priya - Evka Čekovská Poprad

Zmena je intenzívna chuť vystúpiť z postoja "baví ma, páči sa mi a chutí mi to, čo JA chcem".

V trpezlivosti a pravidelnosti nás bude podporovať aj samotný čas, ktorý začne fungovať v náš prospech a prinášať pokrok. Pochopenie, poznanie a zmena nastavenia, je procesom, ktorý na začiatku búra všetky mýty a zaužívané, dookola sa opakujúce dogmy, ale potom prináša sladké ovocie.

Iba vydržať a zvládnúť tú demoláciu, ale pri ktorej nie ste sami !

* * * * * * * * * * *

Individuálne stretnutia sú najúčinnejšie. Dovoľujú vystavať program "na mieru" a podľa vašich potrieb. Sú veľmi špecifické a celá pozornosť je venovaná vám. Máte moje plné počúvanie a nasmerovanie, pretože každý prechádzame rôznymi etapami života. Pracujem ako učiteľ a mentor s nohami na Zemi. Preferujem presnosť a pojmy, o ktoré sa možeme oprieť. Mojou zodpovednosťou je, vysvetliť a podať vám informáciu tak, aby ste ju pochopili a mohli použiť v praxi. A samozrejme budem aj nakopávať, pýtať sa a preverovať. Chápem procesy, ktoré sa vo vás odohrávajú, pretože mnohé som zažila. Návod naživot existuje, nachádza sa v starých textoch, ktoré ponúkajú návody a odpovede na kladené otázky. Sú logické, jasné, priamočiare, stačí sa v nich orientovať a s ľahkosťou používať.

* * * * * * * * * * *

Za 15 rokov praxe som si vypočula viac ako 10 000 individuálnych, bezradných a bezmocných príbehov, a okolo 250 skupinových účastníkov programov, uvedomujúc si koľko dôvery som od vás dostávala. A teraz prišiel čas ponúknúť intenzívne sprievodcovstvo, pre tých, ktorí chcú stavať svoj Rím.

* * * * * * * * * * *

Vy si vyberáte intenzitu stretnutí:

raz za 7 dní alebo raz za 14 dní

(osobne alebo online stanové deň a čas, dĺžka stretnutia je 1,5 - 2 hodiny)

Cena:

120 eur za 4 stretnutia

(uhrádza sa dopredu, po každom 4.stretnutí sa rozhodujete o ďaľšom pokračovaní)

Obsah stretnutia

individuálna, "na mieru" vytvorená terapeutická časť, vedomostná časť, meditácie, pracovné úlohy, odporúčania, intenzívna osobná podpora, aby sa z teórie stala prax a skúsenosť.

Ak získate skúsenosť, tá sa už nikdy nestratí a môžete stavať svoje nové návyky a postoj.

* * * * * * * * * * *

Zažívať vnútorný pokoj a nadhľad v hlavne krízových situáciách života nie je výsadou ľudí, ktorí sa „odpojili“ od systému, pretože to nie úplne možné. Byť v tomto stave sa neviaže na miesto žitia, dokonca ani na priaznivosť alebo nepriaznivosť doby, či prostredia, v ktorom sme umiestnení. Väčšina z nás nežije na špecifikom mieste, ani v kontrolovanom prostredí s ideálnymi podmienkami, ani v kláštore, ani vysoko v horách alebo ďaleko na samote. Väčšina z nás žije na prvý pohľad „štandardne obyčajný“ život v dome alebo bytovke s každodennými radosťami a starosťami. A napriek tomu, vnímame, že existuje "niečo" viac a väčšie, Kto presahuje túto obyčajnosť, a zároveň je neuveriteľne blízko nás.

* * * * * * * * * * *

Ľudské telo je vzácne a je stvorené tak, že poskytuje najvyššiu fyzickú formu života. Vlastníme hodinky, ale nevlastníme čas. Ani množstvo bohatstva, nám neumožňuje kúpiť späť jediný okamih z minulosti. Častokrát sa obzrieme späť a radi by sme veľa rozhodnutí urobili inak. Nepremárnime príležitosť!

* * * * * * * * * * *

Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
Častokrát, keď sa obzrieme späť, radi by sme veľa vecí, reakcií a rozhodnutí urobili inak, predstavujeme si život plynúci iným spôsobom a smerom. Každý deň nám dáva túto možnosť. Všetci máme veľa teoretických vedomostí, hovoríme si: „Hm teoreticky to ovládam, ale prakticky...hm.“
A ja vám hovorím:
Vitajte v praxi

Ďalšie programy

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram