Medové týždne - Honeymoon

Čas romantiky so životom v týchto hektických dobách, pretože o svoj duchovný progres sa môžeme plnohodnotne starať aj napriek tomu, že sme zaneprázdnení svetskými povinnosťami.

* * * * *

Priya - Evka Čekovská Poprad

Žite vo všetkých dimenziách ako niekto, kto dosahuje vrcholy. Naplňte sa nehou a pôvabom. Žite bez očakávania zisku a úspechu. Nepremýšľajte, čo dostanete späť. Prispievajte do života ľudom bez toho, aby ste očakávali, že čo dostanete na oplátku. Buďte ako motýľ, prelomte kuklu, prelomte svoje vedomosti o dávaní a dostavání. Nebuďte ako taxikár, čo účtuje za každý meter. Rozdávajte sa svetu.

31 duchovných úloh na 31 dní

Sú každodenným krokom v procese vnútorného prebúdzania sa. Hravé, uvoľnené, praktické cvičenia na rozjímanie, koncentráciu, inšpiratívne učenie sa, využiteľné v bežnom živote. Nechať sa viesť vyššou múdrosťou a pravdou, ktorá sídli v srdci každého z nás.

O čom sú jednotlivé úlohy a cvičenia

*o rozpínaní * o dôvere v život *o raste *o expanzii *vytvorení vnútorného pokoja *kontrole myšlienok *o rozvinutí dobra *láskavosti *jemnosti *ľudskosti *vľúdnosti *láskyplnému vzťahu k Bohu a ostatným *objavení nekonečnej duchovnej sily a moci *o láske, ktorá je v každom z nás *o návrate do najčistejších energií našej existencie.

* * * * *

Program obsahuje 31 pracovných listov, ktoré vám budú zaslané emailom


Cena programu

31 €


Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
Častokrát, keď sa obzrieme späť, radi by sme veľa vecí, reakcií a rozhodnutí urobili inak, predstavujeme si život plynúci iným spôsobom a smerom. Každý deň nám dáva túto možnosť. Všetci máme veľa teoretických vedomostí, hovoríme si: „Hm teoreticky to ovládam, ale prakticky...hm.“
A ja vám hovorím:
Vitajte v praxi

Ďalšie programy

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram