Mandaly

Harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou. Oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému. Kruhové vzory symbolizujú myšlienku, že život sa nikdy nekončí a všetko je prepojené. Mandala tiež predstavuje duchovnú cestu v rámci jednotlivca. Prvou úrovňou je pochopenie jednoty vo vesmíre. Druhou úrovňou je nájdenie si svojho vlastného miesta vo vesmíre ako jednotlivec. Existujú rôzne druhy mandál – očisťujúce, posilňujúce určité vlastnosti či jednotlivé oblasti ľudského života. V najširšom zmysle sú mandaly diagramy, ktoré ukazujú ako sa chaos stáva harmonickou formou.
Osobná
Všetci sme jedno a cez intuíciu a cit máme všetci schopnosť prepojiť sa navzájom. Základom tvorby je intuitívne prepojenie a následne rozbor dátumu narodenia.Každý z nás sa narodil s piatimi živlami,, ktoré sú ukryté v dátume narodenia. Každému živlu je priradená farba a tvar. Zbytok je na intuícii a prepojeniu, farby a tvary sa navzájom harmonicky poskladajú a vytvoria v mandalu.
Firemná
Firemné mandaly sú špecifické, pretože základom tvorby je subjekt firmy alebo majiteľa. Harmonizujú samotné prostredie, do ktorého vstupujú nie len zamestnanci, ale aj klienti…zmes energií. Tieto mandaly vznikajú so špecifickým zameraním, „naprogramovaním“ formou tvarov, farieb, liečivých kameňov… opäť vzniká prepojenie fyzickej a duchovnej úrovne spoločnosti samotnej.
Rodinná
Všetci máme schopnosť prepojiť sa navzájom a zdieľať priestor lásky. Základom tvorby je intuitívne prepojenie a rozbor dátumu narodenia členov rodiny. Kombinácia farieb, polodrahokamov, tvarov, posilnenie, harmonizácia, podpora, budovanie, spoločné zdieľanie, to sú ingrediencie pri tvorbe rodinnej mandaly, a už v tomto tvorivom procese dochádza k vylaďovaniu a harmonizácii.
Partnerská
Základom tvorby je intuitívne prepojenie a následne rozbor dátumu narodenia partnerov. Vytiahne sa spoločná esencia partnerov, cnosti, ktoré chcú žiť, vyžarovať, podporovať, harmonizovať, posilňovať a budovať.

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram