Čistota slov

Čistota je Božská a človek ju napodobňuje cudnosťou, teda duchovným obrazom, ktorý môže a má byť viditeľným v pozemskom konaní.
"Kto pri svojom konaní stále myslí i na to, aby nespôsobil škodu svojmu spolublížnemu, ktorý mu dôveruje a nerobí nič také, čo by potom tohoto mohlo trápiť, ten bude vždy konať tak, že zostane duchovne nezaťažený, a preto môže byť nazvaný skutočne cudným, čistým."

Naša reč nech je jednoduchá a pravdivá, autentická.

"UDRŽUJ KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ, ZALOŽÍŠ MIER A BUDEŠ ŠŤASTNÝ."

Rozmer mandaly 50x50 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Cena: 100

Objednať
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo. Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram