Láska

Láska nie je o pocitoch, láska nie je o predstavách, láska nie je o tom, ako by to malo byť, láska nie je návrate lásky od iného v inej forme.

Láska sú skutky, činy a záujem. Láska je to čo robíme pre dobro toho druhého, aj keď mu je to nepríjemné, aj keď nám je to nepríjemné, aj keď máme strach, aj keď on nikdy neuvidí tú hodnotu alebo obetu, ktorú sme urobili, aby sme do lásky vstúpili.

Myseľ, rozum, očakávanie a podmieňovanie nám nedovolí vidieť nekonečnosť a hĺbku lásky, ktorej sa nám dostáva. Myseľ nikdy neporozumie výške ceny a milosti, ktorú sme zaplatili, a čoho všetkého sme sa vzdali, aby sa láska dostala k nám.

Pozrime sa, čo všetko robí pre nás Boh.

Rozmer mandaly 40x40 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Cena: 80

Objednať
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo. Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram