Kvet života

Vnútorný priestor, jadro a základ mandalky je Kvet života:

Vo svojej jednoduchej kráse a dokonalosti je symbolom ustavičného procesu tvorby, súmernosti, dokonalosti, nekonečnosti a harmónie. Základný tvar z posvätnej geometrie znázorňujúci diagram stvorenia, formu času, priestoru, ducha a jednotu života ako súčasť Stvoriteľa. Kruh v strede kvetu predstavuje počiatok, univerzálne vedomie, ktoré sa nachádza v stave jednoty. Základná geometrická štruktúra symbolizuje tento spoločný zdroj života - delenie bunky. Tento symbol symbolizuje ustavičný proces tvorby. Kvet pripomína prepojenosť všetkého so všetkým.

Vonkajší priestor mandalky: dokonalosť organizovaného chaosu, bez ktorého nenájdeme cestu späť k zdroju, ktorý nám pomáha a ukazuje našu dokonalú božskú podstatu a zdroj našej existencie, Boha. Špirály symbolizujú pominuteľnosť a neustálu premenu bytia, života.

Silná harmonizačný a očisťujúci tvar.

Rozmer mandaly je 50x50 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Cena: 130

Objednať
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo. Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram