Uzemnenie

Častokrát sa ponoríme do svojich sfér fantazírovania a popierania reality, aby sme unikli nepríjemným ťažkostiam, pred ktoré sme nútení sa postaviť a prevziať zodpovednosť. Unikáme do "pekných a príjemných" dôvodov a vysvetlení životných situácií prichádzajúcich do nášho života. Zatvárame "oči", nahovárame si klamstvá a ulietame do predstáv, ktoré sú nereálne, ale sú nám príjemné, Odvraciame pozornosť a odlučujeme sa od prebiehajúcej reality. Neschopnosť zvládať meniace sa emócie a nálady, problémy s koncentráciou a prítomnosťou, sme unášaní a odpútavaní sladkými, bezproblémovými, instatnými riešeniami postavenými na "vode".

Uvedomovať si, čo sa skutočne deje, byť neustále v počúvaní a skutočnom vnímaní reality, zahodiť denné snenie a sladké predstavy, zvládať s nadhľadom životné situácie, dovoliť inteligencii a zdravému rozumu prehovoriť. Nerobiť si starosti, čo si o nás iní myslia, prestať si robiť domnienky a nebrať nič osobne. Byť okom búrky.

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“.

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram