Láska…milovať len tak

Čarovná energia lásky, energia ohňa, života, tvorby, liečenia, zázrakov, pokoja, uvoľnenia, milovať len tak, bez podmienok, bez očakávaní, s uvedomením, ako silno milujeme, a nemáme strach milovať. Kúzelná moc, moc prameniaca so spojenia s mocou ducha, so schopnosťou odvrhnúť karmu, je láska. Ale nie láska žiadostivá, láska hrubomnotnosti, ale láska vznešená, čistá, ktorá nepozná a nechce nič iného, než dobro milovaného človeka, na seba však nemyslí, praje milovanému človeku vždy len to najlepšie, chveje sa o neho a trpí s ním, ale  zdieľa s ním radosť. Láska podnecujúca zodpovenosť, aby sme doplnosti rozvinuli svoje schopnosti so silou a bojovnosťou tvorivej sily. Láska vo všetkých svojich prejavoch, hlboká dôvera v túto energiu, tento zámer Lásky. Dôvera, že ona sama vie, čo má robiť. Nechať v seberozvinúť a obnoviť vzťah k Bohu, nechať plynúť Jeho silu, silu vedomia, silu láskavosti, radosti, nehy, jemnosti, spolupatričnosti. Sila odpustenia je sila lásky a milosti.

Energetická vibračná kvalita je 50 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“. 

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram