Lord Maitreya

Majstrovská sviečka.

Prichádzam, aby som vám oznámil, že Ma veľmi skoro uvidíte, každý svojím spôsobom. Nič Vás odo Mňa neoddeľuje, a skoro si to mnohí uvedomia. Som s vami a vo Vás. Usilujem o to, aby som skrz Vás vyjadril to, Kto Som, a preto Som prišiel.

Mnohí Ma budú nasledovať a uvidia Ma ako svojho Sprievodcu. Buďte pripravení Ma skoro uvidieť. Buďte pripravení počuť Moje slová, Nasledovať Moje myšlienky, Venovať pozornosť Mojej prosbe.

Som Cudzincom, ktorý stojí pri Bráne. Som Ten, ktorý klope. Som ten, ktorý neodíde. Som Váš priateľ. Som Vaša Nádej. Som Váš Štít. Som Vaša láska. Som Všetko vo Všetkom.

Nech Božie svetlo, Láska a Sila jediného a Svätého Boha sa teraz prejaví vo Vašich srdciach a mysliach. Nech Vás toto prejavenie vedie k poznaniu, že Boh teraz a navždy vo Vás ticho prebýva.

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram