Vznešenosť…nežnosť

Kvalita, cnosť podporujúca pokoj, mier, objatie a silu útočiska. Cnosť roztápajúca tlak, násilie. Manifestujúca odvahu a jemnosť, majestátnosť a pokoru, prináša nezištnú službu a pomoc, veľkosť srdca. Uvedomenie, že táto cnosť nie je slobosťou, ale silou, istotu a dobrotu života samotného, aj keď vonkajšie oko vidí niečo ibé.  Podnecuje udrživanie čistoty mysle, nevnucovanie, bez prinútania. Pomáha vidieť dobrotu a čistotu, svetlo v sebe a všetkých ostatných. Otvára nebojácnosť, rozhodnosť, radosť, vôľu. Čas jednať, neodkladať, rásť. Vystúpiť z role obete, z okov bezpečnosti a istoty ulity, z prístavu, a vyplávať na šíre more života s odvahou a tieňom za sebou. Celou svojou silou jemnosti, nežnosti a vznešenosti , so všetkou vášňou pre život k naplneniu svojho života !

Energetická vibračná kvalita je 50 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“. 

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram