Autentickosť…všetko je možné

Žiť na vrchole svojich nekonečných možností, dôverovať, že všetko je možné a vytvoriteľné, je to objavovanie, otváranie, rozvíjanie vnútorného potenciálu. Odvaha, drive, ťah, pohyb, radosť, byť v prúde života a bytia. Hlboká dôvera v Boha, vo svoju božskú podstatu a dôvera v život a jeho kolobeh. Byť otvorený, byť odvážny a nebáť sa „neúspechu, nezdaru, prekážok“. Byť vo svojej sile, nevinnosti, zvedavosti. Rozvíjajúci sa lúpene  lotosového kvetu v tvare srdca, zo spletitej hĺbky nevedomia, cez silu a dôveru vykvitnú, cez energiu lásky, do čarovného lotosového kvetu.

Energetická vibračná kvalita je 45 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“. 

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram