Vykúpenie…vyslobodenie

Ktokoľvek je pevne odhodlaný dosiahnúť duchovnú realizáciu a dokáže rovnako znášať šťastie aj nešťastie, za všetkých okolností zostane pokojný, je hodný vyslobodenia. Iba s touto pevnou odhodlanosťou sa môže človek vyslobodiť z pút, ktoré ho väznia v hmotnom svete. Ľudstvo dlho blúdilo v duchovnej temnote. Viac a viac sa odovzdávalo chladnokrvnej vláde rozumu, a tak sa vzďaľovalo od Svetla, od Pravdy. Viac a viac sa pripútavalo k hmote, a viac a viac si vytváralo vysoký karmický účet. Vykúpenie je sila pokánia, pokory, odovzdania ega, poznania Kto som, a čoho všetkého sa môžem vzdať. Je to sila prijímania všetkého a každého ako je, v bode 0, bez hodnotenia, bez súdenia, v hlbokej životnej modlitbe, s uvedomením, že nič nám nepatrí. Sila hlbokého očistného procesu odovzdaním sa Bohu, láskyplnej službe blížnemu, každá činnosť je modlitbou k Bohu. Vykúpenie je láska k blížnemu, k nepriateľom, láska k životu a nekonečná vďačnosť za všetky skúsenosti, za život.

Už nie je čas strácať čas !

Energetická vibračná kvalita je 58 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“. 

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram