Duchovná moc…vôľa, odhodlanie pre ženy

Ženský aspekt

Duchovná moc obsahuje v sebe silu. Sila znamená postaviť sa okolnostiam aj bojovať, odolávať, čerpať sily. Moc obsahuje silu, ale sila nie vždy obsahuje moc. Duchovná moc je mať kontrolu nad našimi emóciami, reakciami, myšlienkami, ktoré prichádzajú. Duchovná moc je úplná sama o sebe a nevyžaduje nič z vonka. Nemá žiadne požiadavky, nemá žiadne potreby. Duchovná moc dáva život a energiu, je spojená so súcitom. Vôľa v nevedomí je ťahaná túžbou po ovládaní, manipulácii, nadradenosti a sebeckosti, je to osobná vôľa. Vôľa s prebudeného vedomia vedie k túžbe vytvárania vzťahu s Bohom, a prijímaniu všetkých živých formiem ako nedeliteľné časti Boha. nasleduje múdrosť hlasu srdca.

Energetická vibračná kvalita je 58 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“.

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram