Rovnováha…harmónia

Nič nie je svetlé, nič nie je tmavé. Všetko len je. Žiadne hodnotenie, žiadny súd, žiadna obeť, žiadny sudca, žiadny trest, iba čisté prijímanie života. Bezpodmienečné vstúpenie do prúdu jednoty, harmónie, rovnováhy. Všetko prichádza v okamih svojho zrodu v plnosti dokonalosti. Jin-Jang lúče svetla a tmy pretínajúce sa v zlatom strede, roztápajúce sa v prúde života večnosti. Špirály symbolizujú pominuteľnosť a neustálu premenu bytia, života.

Energetická vibračná kvalita je 55 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“.

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram