Radha…oddanosť

Odovzdanosť, ženský aspekt Boha, sila lásky k Bohu, nekonečná expanzia rozmanitosti. Byť zamilovaný bláznom do Božských sladkostí života, sila lásky k Bohu vo forme odovzdanosti, oddanosti. Byť ochotný obetovať vlastnú existenciu. Naša láska k Bohu presahuje logiku a pozemské chápanie, láska roztápajúca sa ako ghí na perách Krishnu. Byť v extáze z oddanosti k Bohu, byť v extáze z Božej extázy. Chcieť prejavovať viac a viac oddanosti. Žiť život, ktorého stredom je Boh. Nachádzať a zapojiť sa do nekonečného množstva láskyplných vzťahov s Bohom v jeho nekonečných formách a prejavoch, zábavách, rozmanitostach a intimite.Mať telo, myseľ a zmysly ponorené do najvyššieho prejavu lásky k Bohu, k oddanosti na všetkých úrovniach, byť oslobodený od zmyslových a pôžitkových potešení materiálneho sveta, byť za hranicami hmotného sveta, a zároveň hrať svoju úlohu bez pripútanosti k nej a z lásky k blíznemu a Bohu. Sila lásky k Bohu je konečným zdrojom všetkého šťastia a radosti pre všetky živé bytosti. Každý z nás je nedielnou časťou Boha, je v nás tento potenciál, táto sila, táto oddanosť, toto potešenie z vytvoreného vzťahu s Bohom

Energetická vibračná kvalita je 45 000 BJ (Bovisova jednotka)

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“. 

Cena: 25

Objednať

Aj takto bude horieť Vaša sviečka

Pozrieť sa
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.

Mandaly

01

Šperky

02

Sviečky

03

Všetky produkty

04

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram