Všetci sme 100% vedomí a dokonalí !

Milovaní ! Tento vhľad je voľné pokračovanie článku „Jednota v každodennom živote“. Súdenie, posudzovanie, hodnotenie, vynášanie uzáverov a názorov na niekoho iného alebo situácie. Všetci máme jedno spoločné, a to, že sme unikátni, jedineční, výnimoční. Boh je proste veľký tvorca, na každom z nás si dal veľmi záležať, vytvoril nás 100% bez chyby, dokonalých, ako je pre jeho tvorbu príznačné.

Čo môžeme zmeniť zmeňme, čo nemôžeme zmeniť, zmeňme uhol pohľadu na to !

Svet je taký, akými očami sa na neho pozeráme….očami srdca alebo očami rozumu, očami lásky alebo očami sudcu.

Celkom slušne sa nám darí zabúdať na to „Kto sme“ a hráme svoje úlohy v tejto dimenzii „hmotnej reality“ dokonale. Veríme, že tieto role sú skutočné a herci hodnoverní. Samozrejme, nič sa vo vesmíre, existencii, v priestore Boha sa nepohne, bez toho, aby On o tom nevedel. Nezasahuje, kým nie je nevynutné. Necháva svoje deti hrať sa, získavať skúsenosti, cez prejav seba samého, získava, užíva si prežívanie JEHO vízií, túžob, emócií, stavov, skutkov, situácií cez nás, cez svoje lúče so svojou kontrolovanou starostlivosťou a láskou o nás v duchu spravodlivosti.

Svetelný lúč Vedomia je v nás rovnaký. Každý sme si pripravili rozdielne závoje, rôzne prekrytia, rôzne ilúzie, podmienky na skúsenosti, aby sa vytvorilo prostredie pre jedinečnosť zážitkov. Svetlo a láska je v každom z nás. Všetko okolo nám je tak jednoduché. Iba LÁSKA, sme z nej vytvorení, naplnení, obklopení. Žijeme v nekonečnom priestore lásky a starostlivosti, nehy a štedrosti života, Boha.

Každý z nás má svoju zodpovednosť za celé ľudstvo. V tom spočíva moja jednoduchá viera. Nepotrebujeme chrámy, žiadnu filozofiu. Náš mozog a naše srdce sú chrámom. Našou filozofiou je dobro. Domov je tam, kde je srdce. A moje srdce je vždy tam, kde práve som. / Dalajláma/

Priya - Evka Čekovská Poprad

Taoistický symbol Jin Jang, Symbol existencie daný rovnováhou medzi protichodnými silami.

Symbol teórie všetkého, rovnice, ktoré obsahuje všetky fyzikálne zákony.

To sme My !

Naša rozdielnosť nám ponúka nádhernú možnosť milovať viac, Milovať blížnych, takých akí sú, milovať a vidieť v každom svetlo a dobro, vidieť v každom svetelný lúč Boha, ktorý sa iluzórne uvrhol do nevedomia, aby získal skúsenosť rozpamätávania sa, objavovania, prechádzaním zážitokov, skúseností. Pre neho udalosti nie sú ani dobré ani zlé, len SÚ. Stačí zmeniť svoj pohľadu.Vždy máme mžnosť výberu, ako sa budeme na seba a na ostatných pozerať. Prečo si nevybrať DOBRO !

Naša rozdielnosť dáva možnosť od_púšťať, púšťať všetku minulosť preč, do iluzórnych pieskov času.

Naša rozdielnosť vytvára prostredie, aby sme prijímali udalosti ako sú, môžeme zaujať k nim stanovisko, konať podľa seba, rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne, a zároveň prijímať rozdielne názory a postoje ostatných, bez súdenia, bez hodnotenia, bez nadávok a ukazovaním prstom, segregáciou, oddeľovaním sa od iných. Každý má právo konať, ako sa rozhodne, hoci „vidíme“, že sa rozhoduje z neúplnosti, zo strachu, obáv alebo podobných emócií. Je t jeho skúsenosť. Môžeme mať úctu a rešpekt, Môžeme. Poďme sa pozerať na celý svet a všetky bytosti v ňom ako na vedomé, dokonalé 100% bytosti. To sú oči srdca, sme pevne zakotvení v zemi, pozeráme sa očami srdca a ilúzie, závoje mysle sa premenili na čistotu Božským myšlienok.

Kto má v sebe pevnú vôľu k dobru a snaží sa dodať svojím myšlienkam čistotu, ten našiel cestu k najvyššimu.

Autor článku: Evka Čekovská
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
Častokrát, keď sa obzrieme späť, radi by sme veľa vecí, reakcií a rozhodnutí urobili inak, predstavujeme si život plynúci iným spôsobom a smerom. Každý deň nám dáva túto možnosť. Všetci máme veľa teoretických vedomostí, hovoríme si: „Hm teoreticky to ovládam, ale prakticky...hm.“
A ja vám hovorím:
Vitajte v praxi

Spätná väzba od klientov je mojou motiváciou

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram