Základom tvorby je intuitívne prepojenie a následne rozbor dátumu narodenia. Každý z nás sa narodil s piatimi živlami,, ktoré sú ukryté v dátume narodenia. Každému živlu je priradená farba a tvar. Zbytok je na intuícii a prepojeniu, farby a tvary sa navzájom harmonicky poskladajú a vytvoria v znak na sviečke.

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“. 

Lakshami je posvätná geometria symbolizujúca bohyňu Lakshmi, božstva prosperity, šťastia, bohatstva, milosti, šarmu, krásy, dobrodenia a najvyššieho darcu bohatstva a pohodlia na Zemi, a nesie jej božské vibrácie. Verí sa, že bohyňa Lakshmi udeľuje ľuďom všetky materialistické potreby rôznymi spôsobmi a prináša všetko šťastie a spokojnosť do života.

Lakshmi má symboliku poznania a pochopenia životného cieľa. Lakshmi je družkou a aktívnou energiou Pána Višnua, Najvyššej božskej bytosti. Symbolizuje rozvoj božských vlastností - súcit, dobro, čistota, odriekanie, milosrdenstvo, univerzálne lásky, jednotu, štedrosť srdca, rovnováha mysle. Lakshmi prináša stabilitu mysle, obohacuje ducha a eliminuje to, čo rozptyľuje pozornosť.

Stred mandaly (yantry) Bohyne Lakshmi je znak 4. čakry - oblasti srdca.

Védske šástry hovoria, že Boh sídli v srdci každej živej bytosti, a srdce je zároveň sídlom duše.

Bohatstvo, hojnosť, prosperita vo všetkých oblastiach života, a teda aj Lakshmi, sú uložené v srdci. Sú odrazom vyžarovania srdca, lásky, láskavosti, štedrosti, dávania. V materiálnom svete častokrát spájame bohatstvo a hojnost s dostatkom peňazí alebo úspechu. Ale nádherná Lakshmi prichádza k nám v rôznych formách. Niekedy dostaneme nečakaný dar, úsmev, sladké slovo, ušetríme peniaze, dostaneme "zľavu", niekto nám nakúpi, navarí, pozve na čaj alebo kávu, pomôže...Lakshmi je všade okolo nás ! Všetko potrebné k nášmu životu máme okolo seba. Lakshmi je nezištné dávanie, bez očakávaní, bez podmienok...To je Lakshmi.

Energetická vibračná kvalita je 72 000 BJ

(Bovisova jednotka).

Nosičom je palmová sviečka 6,5 x 20 cm, horí cca 90 hodín, záleží od toho, ako intenzívne „pracuje“.

Základom tvorby je intuitívne prepojenie a následne rozbor dátumu narodenia. Každý z nás sa narodil s piatimi živlami,, ktoré sú ukryté v dátume narodenia. Každému živlu je priradená farba a tvar. Zbytok je na intuícii a prepojeniu, farby a tvary sa navzájom harmonicky poskladajú a vytvoria v znak na sviečke.

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Farebnosť mandaly, rozmer mandaly a cenu je možné dohodnúť telefonicky alebo zadaním v objednávke.

Cenové rozpätie mandál, podľa veľkosti plátna:

Mandala 30x30 cm ... 80 eur

Mandala 40x40 cm ... 90 eur

Mandala 50x50 cm ... 110 eur

Mandala 60x60 cm ... 130 eur

Mandala 70x70 cm ... 155 eur

Mandala 80x80 cm ... 180 eur

Mandala 90x90 cm ... 205 eur

Mandala 100x100 cm ... 225 eur

Mandala 110x110 cm ... 250 eur

Čistota je Božská a človek ju napodobňuje cudnosťou, teda duchovným obrazom, ktorý môže a má byť viditeľným v pozemskom konaní.
"Kto pri svojom konaní stále myslí i na to, aby nespôsobil škodu svojmu spolublížnemu, ktorý mu dôveruje a nerobí nič také, čo by potom tohoto mohlo trápiť, ten bude vždy konať tak, že zostane duchovne nezaťažený, a preto môže byť nazvaný skutočne cudným, čistým."

Naša reč nech je jednoduchá a pravdivá, autentická.

"UDRŽUJ KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ, ZALOŽÍŠ MIER A BUDEŠ ŠŤASTNÝ."

Rozmer mandaly 50x50 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Byť dieťaťom Boha, citiť, uvedomať si to, konať tak, vnímať. Sedieť pri nohách otca a byť v radosti a vďačnosti. Schopnosť vidieť všetky živé bytosti ako nedeliteľnú súčasť Najvyššej Osobnosti Božstva, Boha a vo vzťahu k Nemu. Pokoj, sila, láska, rešpekt a úcta.

Rozmer mandaly 50x50 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Čisté uvedomovanie si vnútornej sily, toho, Kto sme. Sme nedeliteľná časť Boha, so všetkými jeho kvalitami, vznešenými vlastnosťami, menovite : bohatstvo, sila, moc, krása, odriekanie, sláva, múdrosť. Nesieme si ich v sebe, vo svojom srdci, ale sú zahalené kvalitami hmotnej prírody, obavami, strachom, pohodlím, nejasnosťou, nevedomosťou.

Stačí si ich uvedomiť a začať ich rozvíjať, ako lotosový kvet vyrastajúci z bahna nad hladinu vody, nedotknuteľný jej zašpinením.

Rozmer mandaly 40x40 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Lakshami Yantra je posvätná geometria symbolizujúca bohyňu Lakshmi, božstva prosperity,šťastia, bohatstva, milosti, šarmu, krásy, dobrodenia a najvyššieho darcu bohatstva a pohodlia na Zemi, a nesie jej božské vibrácie. Verí sa, že bohyňa Lakshmi udeľuje ľuďom všetky materialistické potreby rôznymi spôsobmi a prináša všetko šťastie a spokojnosť do života.

Lakshmi má symboliku poznania a pochopenia životného cieľa. Lakshmi je družkou a aktívnou energiou Pána Višnua, Najvyššej božskej bytosti. Symbolizuje rozvoj božských vlastností - súcit, dobro, čistota, odriekanie, milosrdenstvo, univerzálne lásky, jednotu, štedrosť srdca, rovnováha mysle. Lakshmi prináša stabilitu mysle, obohacuje ducha a eliminuje to, čo rozptyľuje pozornosť.

Lakshmi Yantra by mala byť vždy umiestnená na východ alebo na sever

Rozmer mandaly 70x70 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Farebnosť mandaly je možné dohodnúť telefonicky alebo zadaním v objednávke.

Lakshami Yantra je posvätná geometria symbolizujúca bohyňu Lakshmi, božstva prosperity,šťastia, bohatstva, milosti, šarmu, krásy, dobrodenia a najvyššieho darcu bohatstva a pohodlia na Zemi, a nesie jej božské vibrácie. Verí sa, že bohyňa Lakshmi udeľuje ľuďom všetky materialistické potreby rôznymi spôsobmi a prináša všetko šťastie a spokojnosť do života.

Lakshmi má symboliku poznania a pochopenia životného cieľa. Lakshmi je družkou a aktívnou energiou Pána Višnua, Najvyššej božskej bytosti. Symbolizuje rozvoj božských vlastností - súcit, dobro, čistota, odriekanie, milosrdenstvo, univerzálne lásky, jednotu, štedrosť srdca, rovnováha mysle. Lakshmi prináša stabilitu mysle, obohacuje ducha a eliminuje to, čo rozptyľuje pozornosť.

Lakshmi Yantra by mala byť vždy umiestnená na východ alebo na sever

Rozmer mandaly 50x50 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Farebnosť mandaly je možné dohodnúť telefonicky alebo zadaním v objednávke.

Lord Ganesha je symbolom hravosti, plnosti života a šťastia. Nádherný, zdravo nezbedný, a zároveň silne autentický aspekt Božskej bytosti.

Jeho energia je bytostne spojená s prvou čakrou, a zároveň ovplyvňuje aj druhú a tretiu čakru.

Tvarovo aj farebne je ladená do symbolov priradených týmto čakrám.

Energia Lorda Ganeshu prináša odvahu a silu prekonávať prekážky vo všetkých oblastiach života, prijímať strach a obavy, postaviť sa im bez strachu a obáv, pomáha vidieť a nájsť cestu z nevedomosti.

Autentickosť, múdrosť a nevinnosť Lorda Ganeshu hľadá možnosti, riešenia, nevzdáva sa, vyvádza nás z diplomacie, pokrytectva, politiky a pretvárky. Dovoľujeme si byť zraniteľní, pokorní, cnostní. Vnímame vnútorný pokoj, nastoľujeme integritu a rozvíjame čestnosť.

Lord Ganesha miluje sladkosti.

Rozmer mandaly 60x60 cm.

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Pane, narodili sme sa v ľudskom tele a dostali sme tak príležitosť uctievať Teba, položiť k Tvojim nohám to najkrajšie, to najlepšie, čo sa v nás nachádza; lásku, čestnosť, čistotu, spravodlivosť, službu a oddanosť, ochotu pomáhať iným, úctu k životu a Tvojmu stvoreniu, dôveru v Teba a Tvoju vôľu, ale namiesto toho, aby sme to urobili, sme vypili jed nevedomosti a zamestnávali sme sa zmyslovými pôžitkami. Pane odpusť nám. Prijmí našu pokoru a pokánie. Tvar mandaly vznikol počas Novu, zanechania starého a začiatok nového.

Rozmer mandaly 30x30 cm

Kombinovaná technika, ľanové maliarske plátno, akrylové farby s vysokou krycou schopnosťou a silnou pigmentáciou, glitre, 3D efekt

Farebnosť mandaly je možné dohodnúť telefonicky alebo zadaním v objednávke.

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram