Päť, život meniacich veršov z BG

Návod na život sú všetky sväté texty, v ktorých nájdeme jednoduché riešenia, ako žiť plnohodnotný život. Dovoľte, aby som vám predstavila päť, život meniacich veršov z Bhagavad Gíty, ktoré vám navždy zmenia život, stačí iba nasledovať učenie a priaznivé výsledky sú dostavia za krátky čas.

* * * * *

Prvý, život meniaci verš: BG 2.47

karmaṇy evādhikāras te
mā phaleṣu kadācana
mā karma-phala-hetur bhūr
mā te saṅgo ’stv akarmaṇi

Máš právo plnit svou předepsanou povinnost, ale nemáš nárok na plody svého jednání. Nikdy se nepovažuj za příčinu výsledků svých činů a nikdy nelpi na tom, že bys nekonal svou povinnost.

Čo je dôležitejšie – výsledky alebo činy? Samozrejme, že činy, skutky. Ak chceme zlepšiť svoje výsledky, jednoznačne musíme zlepšovať svoje činy. Venovať im pozornosť a neustále ich zo zodpovednosťou rozvíjať so zámerom, čo môžem urobiť viac, ako môžem prispieť, aké sú esťe možnosti. Zamerajme sa na činy, ktoré sú isté, skutočné, nevenujme pozornosť výsledkom, ktoré sú neisté, a závisia od kvality a zámeru našich činov. Ak výsledky nie sú podľa našich predstáv, prichádza sklamanie a bolesť.

Krišna tiež povedal, že sa nikdy nepovažujte za príčinu výsledkov, pretože výsledky nezávisia len od vášho úsilia. Závisí to od viacerých faktorov, napríklad od situácie, od iných ľudí, ktorých sa to týka atď.

Nepripútajte sa tiež k nečinnosti , pretože niekedy, keď je práca ťažká a zaťažujúca, uchýlime sa k nečinnosti. Preto nikdy nestrácajte záujem o to, čo robíte.

* * * * *

Druhý, život meniaci verš: BG 2.20

na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo
na hanyate hanyamāne śarīre

Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne — je nezrozená, věčná, existuje trvale a odpradávna. Nezahyne, když je zabito tělo.áš právo plnit svou předepsanou povinnost, ale nemáš nárok na plody svého jednání. Nikdy se nepovažuj za příčinu výsledků svých činů a nikdy nelpi na tom, že bys nekonal svou povinnost.

Sme duša, nedeliteľná časť Boha. Buďte nebojácni, majme odvahu, zanechajme strach a obavy – duša sa nerodí ani neumiera! Všetky strachy v našom živote sú schované do najväčšieho strachu, do „Strachu zo smrti“. Všetci vieme, že jedného dňa zomrieme. Ale nebojme sa. My nie sme toto telo. Telo je len vozidlo.

Duša je slávna, nebojácna, zbavená staroby a nesmrteľná. Smrť je len zničenie tela. Duša sa ani nenarodí, ani neumiera.

Existovala navždy a bude aj naďalej. Odstráňme zo svojej mysle strach zo smrti, pretože vás obmedzuje vo všetkom, čo chceme v živote robiť, bráni nám v rozvíjaní sa a sebarealizácii.

* * * * *

Tretí, život meniaci verš: BG 16.21

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet

Do tohoto pekla vedou tři brány — chtíč, hněv a chamtivost. Každý zdravě uvažující člověk by se od nich měl odvrátit, neboť vedou k úpadku duše.

Tri brány do pekla sú žiadostivosť (chtíč), chamtivosť a hnev. Peklo znamená sebazničenie, zničenie tej základnej bytostnej podstaty. Oni sú hlavnou príčinou prakticky každého jedného problému v ľudskom živote. Neuspokojený chtíč (žiadostivosť) a chamtivosť v akejkoľvek oblasti sú príčinou hnevu v rôznych podobách, môžu viesť k obviňovaniu seba a iných, porovnávaniu, obavám, strachu. Ľudia stále niečo robia, a skoro nikdy necítia spokojnosť. Všetko to začína žiadostivosťou. Žiadostivosť vedie k chamtivosti, pretože chceme stále viac a viac akýmkoľvek spôsobom. Nakoniec, v určitom bode sa vaša žiadostivosť zmení na hnev, keď už nie ste schopní niečo alebo niekoho získať. To ničí náš pokoj mysle. Vedie k zmätku, ohrozuje fyzické a duševné zdravie a môže blokavať aj napredovanie v duchovnej ceste. Múdry človek, ktorý nechce skĺznuť k tomuto druhu démonického života, sa musí vzdať týchto troch nepriateľov, ktorí vedú k sebazničeniu do takej miery, že oslobodenie od Mayi (ilúzia hmotného zapletenia) nie je možné .

Chtíč:

Ak je človek po niečom žiadostivý, potom sa odchyľuje od primárneho cieľa života. Je pripravený urobiť čokoľvek, aby uspokojil svoju žiadostivosť bez toho, aby premýšľal o tom, čo je dobré alebo čo nie, či koná na úkor inej živej bytosti, či spôsobuje bolesť, utrpenie alebo smrť iného tela.

Chamtivosť:

Chamtivosť (lakomstvo) núti človeka túžiť viac a viac, neuspokojujú sa naše túžby, ciele, žijeme ciele niekoho iného, porovnávame sa, ženieme sa užívaniu si materiálnych pôžitkov, ktoré sa stávajú nekonečné, a prefíkaná Maya pripraví ďalšie lákadlá, ktorým sa v nevedomosti prepadáme. Pripútanosť k materiálnym pôžitkom odvádza človeka od Boha a zastavuje nás v duchovnom raste.

Hnev:

Ničí lásku a súcit. Hnev robí človeka násilným. Nie je súcitný k ostatným. Nahnevaní ľudia nie sú schopní porozumieť pocitom a myšlienkam iných. Hnev blokuje schopnosť milovať a rešpektovať. Hnev vedie k iracionálnemu mysleniu. Nahnevaní ľudia nie sú schopní vidieť realitu takú, aká je. Takže žiadostivosť, chamtivosť a hnev v skutočnosti narúšajú rovnováhu mysle a tela. Tieto veci blokujú duchovnú cestu, a preto sa nazývajú brány do pekla, pretože čokoľvek robíme z týchto troch zámerov, vždy je s nimi spojené nejaké očakávanie. Nesplnené očakávania vedú do utrpenia a bolesti. Toto reťazenie sa iba nabaľuje.

* * * * *

Štvrtý, život meniaci verš: BG 2.14

mātrā-sparśās tu kaunteya
śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino ’nityās
tāṁs titikṣasva bhārata

Ó synu Kuntī, dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání, potomku Bharaty, a živá bytost se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena.vedou k úpadku duše.

Naučme sa prijímať udalosti ako prichádzajú, s toleranciou, rešpektom, úctou, bez pripútania sa, bez chamtivosti, majetníctva a vlastnenia. Rešpektujme všetky žive bytosti, každá má svoje miesto v tomto Stvorení. Nič a nikto nám nepatrí, nie sme vykonávatenia ani koneční požívatelia činností. Nič z hmotného sveta nie je trvalé. Zimy a letá majú prechodný charakter. Štastie aj nešťastie sú dočasné. Podobne bolesť a potešenie sú nestále. Prídu a odídu. Ťažké časy prídu a odídu. Naučte sa ich tolerovať bez toho, aby nás ovplyvňovali. Nič na tomto svete nie je trvalé. Jediné, čo sa neustále mení, je zmena. Takže sa nebojme! Mali by sme sa maximálne venovať poznaniu a oddanej službe, to je naše pravé postavenie a tomto materiálnom svete. Znalosť poznania aplikovaného do oddanej služby Najvyššej Bytosti a ostatným živým bytostiam, lebo v ich srdci sídli Najvyššia Bytosť, je spôsob ako sa vyslobodiť zo zajatia iluzórnej energie Pána s jeho milosťou.

* * * * *

Piaty, život meniaci verš: BG 2.70

āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṁ
samudram āpaḥ praviśanti yadvat
tadvat kāmā yaṁ praviśanti sarve
sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī

Klidu a míru může dosáhnout jen ten, koho neznepokojuje neustálý tok tužeb — jež přicházejí stejně, jako se řeky vlévají do oceánu, který je tak věčně plněn, ale přesto zůstává vždy klidný — a nikoliv ten, kdo chce tyto touhy ukojit.

Staňte sa stabilným ako oceán. Tento verš hovorí o stabilite v živote. Rieky sa spájajú do oceánu neustále, ale oceán zostáva stabilný bez toho, aby bol rozrušený nepretržitým tokom vôd z riek. Rovnako ako vody riek, nám na myseľ príde nekonečný tok myšlienok. Sú ako vlny v oceáne, neustále v pohybe. Sú ako ryby, ktoré vyskakujú nad hladinu oceánu. Oceán je pokojný, bez reakcií na vlny, bez reakcií na skákajúce ryby. Tok myšlienkok je to úplne normálny a v poriadku. Niet sa čoho báť. Zlé myšlienky tiež klopú na myseľ. Ale pokoj vo svojom živote dosiahneme len vtedy, keď zostaneme stabilní ako oceán bez ohľadu na zhubné myšlienky, ktoré vás napadnú.

Uvedomme si tieto myšlienky, príjmime ich existenciu, zahoďme odpor. Nerealizujme myšlienky, ktoré nás odvádzajú od nášho cieľa. Vzdajme sa pokušení a túžob, ktoré vám bránia dosiahnuť náš konečný cieľ. Naučme sa vyberať si z myšlienok.

Naučme sa regulovať svoju myseľ. Nenechajme svoju myseľ ovládať váš život. Prevezmime kontrolu nad myšlienkami.

Len si povedzme: „Nemusím splniť každú svoju túžbu. Splním len tie túžby, ktoré sú zamerané, a ktoré mi pomôžu dosiahnuť, môj konečný životný cieľ, sebarealizáciu v poznaní a oddanosti, v službe."

* * * * *

Autor článku: Evka Čekovská
Obsah tejto stránky, programov, produktov, služieb a materiálov programov slúži len na vzdelávacie a poznávacie účely. Všetko, čo sa nachádza na tejto stránke, v ktorejkoľvek sekcii neslúži a nenahrádza odborné lekárske vyšetrenie a poradenstvo.Ak máte obavy o svoje zdravie, my vždy každému odporúčame vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
Častokrát, keď sa obzrieme späť, radi by sme veľa vecí, reakcií a rozhodnutí urobili inak, predstavujeme si život plynúci iným spôsobom a smerom. Každý deň nám dáva túto možnosť. Všetci máme veľa teoretických vedomostí, hovoríme si: „Hm teoreticky to ovládam, ale prakticky...hm.“
A ja vám hovorím:
Vitajte v praxi

Spätná väzba od klientov je mojou motiváciou

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram